Gizlilik Sözleşmesi

Masterhubb Pazarlama Danismanlik Ticaret  A.Ş. ile paylaşmış olduğum iletişim bilgilerimin her türlü pazarlama faaliyeti kapsamında kullanılmasına, tarafımla sms, e-posta, telefon kanallarıyla iletişime geçilmesine ve belirtilen yollarla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onay verdiğimi; bu kapsamda Masterhubb Pazarlama Danismanlik Ticaret  A.Ş.. ile paylaşmış olduğum kişisel verilerimin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak; GİZLİLİK ve KVKK GİZLİLİK POLİTİKASINA, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve kanuni ilkelere uygun şekilde, veri sorumlusu Masterhubb Pazarlama Danismanlic Ticaret  A.Ş. ile bu şirketin ortakları, iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından, yasal nedenlerle otomatik olan/olmayan yöntemler ile alınmasına, yasal süreler aşılmamak üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, yurt içinde veya yurt dışına aktarılmasına ve sair kanunlara uygun şekilde işlenmesine, ilgili tüm yasal haklarım hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça izin (rıza/onay) verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.